Polityka Cookies

 

1.     Podmiot odpowiedzialny

Poprzez ten komunikat podmiot Banco Santander S.A., zarejestrowany w Banco de España pod numerem 0049, z siedzibą pod adresem Santander, Paseo de Pereda, 9-12, o numerze CIF A-39000013, będący właścicielem tej witryny internetowej lub aplikacji (dalej „Bank” lub „Wydawca”) informuje, odpowiednio, odwiedzających witrynę lub użytkowników aplikacji (dalej „Witryna”, „Aplikacja” oraz odpowiednio „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) o swoich zasadach dotyczących plików cookie, aby wiedzieli, jakie pliki cookie będą używane podczas ich nawigacji w Witrynie lub korzystania z Aplikacji i aby mogli wyrazić na nie zgodę.

 

2.     Czym są pliki cookie?

Pliki cookie można zdefiniować jako wszelkiego rodzaju urządzenia do przechowywania i pobierania danych stosowane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze/smartfonie/tablecie) przeglądającego strony internetowe w celu przechowywania informacji i pobierania informacji już przechowywanych.

 

Pliki cookie mogą być instalowane zarówno bezpośrednio przez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika, jak i przez osoby trzecie, z którymi dana strona jest powiązana, i pozwalają stronie poznać aktywność użytkownika na tej samej stronie lub na innych stronach, z którymi jest powiązana, na przykład: miejsce, z którego użytkownik uzyskuje dostęp; czas połączenia; urządzenie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp (stacjonarne lub mobilne); system operacyjny i używaną przeglądarkę; najczęściej odwiedzane strony; liczbę wykonanych kliknięć oraz dane dotyczące zachowania użytkownika w Internecie.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu korzystania z plików cookie przez strony internetowe oraz aplikacje, kliknij https://www.allaboutcookies.org/.

 

 

3.      Ochrona danych osobowych

W pewnych okolicznościach korzystanie z urządzeń służących do przechowywania i odtwarzania danych na urządzeniach końcowych odbiorców, takich jak pliki cookie, może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Takie przetwarzanie danych jest zgodne z prawem pod warunkiem, że użytkownicy Witryny lub Aplikacji wyrazili na to zgodę po otrzymaniu jasnych i pełnych informacji na temat ich wykorzystania, w szczególności na temat celów przetwarzania danych w odniesieniu do ochrony danych osobowych.

 

W tym celu należy zaznaczyć, że Zasady dotyczące plików cookie są kompletne wraz z Polityką prywatności tej Witryny lub Aplikacji.

 

4.      Typy plików cookie będących w użyciu

Ta witryna wykorzystuje następujące typy plików cookie:

 

4.1. Techniczne i niezbędne pliki cookie

Są to pliki cookie wprowadzane przez Wydawcę, które są niezbędne odpowiednio do poprawnego działania Witryny lub świadczenia żądanej przez użytkownika usługi. W tym rozumieniu niezbędne są te pliki cookie służące do personalizacji lub preferencji, które umożliwiają zapisanie informacji, dzięki czemu użytkownik może uzyskać dostęp do usługi z pewnymi parametrami odróżniającymi jego doświadczenie od doświadczeń innych użytkowników, czego przykładami są język lub wyświetlana liczba wyników wyszukiwania.

 

Techniczne pliki cookie obejmują na przykład pliki cookie służące do personalizacji interfejsu użytkownika, których używa Wydawca w celu kontrolowania ruchu i przekazywania danych, identyfikowania sesji; pliki cookie umożliwiające publikowanie w mediach społecznościowych itp.

 

Zgodnie z postanowieniem art. 22.2 ustawy LSSI wyrażenie zgody na ich używanie nie jest konieczne.

 

W poniższej tabeli znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie tego typu:

 

NAZWA

CEL

CZAS TRWANIA / WYGAŚNIĘCIE

incap_ses_*

Incapsula DDoS Protectiona and Web Application Firewall:

plik cookie służący do powiązania żądań HTTP z określoną sesją (wizytą AKA).

Ponowne otwarcie przeglądarki i wejście na tę samą stronę są rejestrowane jako różne wizyty.

W celu utrzymania istniejących sesji (np. cookie sesyjne)

Sesja

OptanonAlertBoxClosed

Ten plik cookie jest ustawiany przez strony internetowe korzystające z niektórych wersji rozwiązania OneTrust zapewniającego zgodność z prawem dotyczącym plików cookie. Jest on ustawiany po tym, jak odwiedzający zobaczą powiadomienie o plikach cookie, a w niektórych przypadkach dopiero wtedy, gdy aktywnie zamkną to powiadomienie. Dzięki niemu strona internetowa nie pokazuje użytkownikowi komunikatu więcej niż raz. Plik cookie ma roczny okres użytkowania i nie zawiera danych osobowych.

Trwały – 364 dni

OptanonConsent

Ten plik cookie jest ustawiany przez rozwiązanie dotyczące zgodności plików cookie od firmy OneTrust. Przechowuje informacje o kategoriach plików cookie wykorzystywanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Umożliwia on właścicielom stron zapobieganie ustawianiu plików cookie z każdej kategorii w przeglądarce użytkownika, jeśli nie wyraził on na to zgody. Plik cookie ma standardowy okres użytkowania wynoszący jeden rok, dzięki czemu będą zapamiętane preferencje odwiedzających, którzy powracają na stronę. Nie zawiera informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej witrynę.

Trwały – 364 dni

visid_incap_XXXXXX

Incapsula DDoS Protectiona and Web Application Firewall:

Plik cookie służący do powiązania określonych sesji z konkretnym odwiedzającym (odwiedzającym przypisanym do konkretnego komputera). Służy identyfikacji klientów, którzy już odwiedzili Incapsula. To jedyny plik cookie, który jest trwały przez okres 12 miesięcy.

Trwały – 364 dni

nlbi_XXXXXXX

Te pliki cookie są umieszczane w celu zapewnienia, że interakcje użytkownika z witryną są przesyłane do właściwego serwera. Generowane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika jako osoby.

Sesja

ApplicationGatewayAffinity

Używane do utrzymania sesji użytkownika. Ten plik cookie jest ustawiany przez tę witrynę, ponieważ działa ona na platformie chmurowej Windows Azure. Umożliwia on utrzymanie ruchu przeglądarki internetowej przypisanego do jednego serwera w określonych sekcjach witryny.

Sesja

ApplicationGatewayAffinityCORS

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez bramę aplikacji Windows Azure jako dodatek do pliku ApplicationGatewayAffinity w celu utrzymania stabilnej sesji nawet w przypadku żądań typu cross-origin (informacji otrzymanych z zasobu o innej nazwie domeny).

Sesja

 

4.2. Analityczne pliki cookie lub pliki cookie monitorujące wyniki

Te pliki cookie mogą być plikami własnymi lub zewnętrznymi. Umożliwiają Wydawcy śledzenie i analizowanie zachowania użytkowników podczas przeglądania Witryny lub korzystania z jej usług. Dzięki nim Wydawca może się dowiedzieć, które strony są najczęściej i najrzadziej odwiedzane oraz jak odwiedzający poruszają się po Witrynie, a także analizować nawigację i wprowadzać usprawnienia w zależności od wyników analizy tych informacji dotyczących użytkowania Witryny. Będące w użytku informacje nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

 

Ta Witryna używa między innymi analitycznych plików cookie GOOGLE ANALYTICS. GOOGLE ANALYTICS to usługa analizy witryny świadczona przez Google Irlandia. W szczególności użytkowanie Google Analytics umożliwia Wydawcy monitorowanie sposobu korzystania z Witryny przez odwiedzających, gromadzenie raportów oraz ulepszanie Witryny.

 

Jeśli wyrazisz zgodę na instalację plików cookie analityki internetowej lub wyników na swoim urządzeniu, miej na uwadze, że zostaną zainstalowane pliki cookie GOOGLE ANALYTICS. Instalacja tych plików cookie może wiązać się z realizacją przez Google Irlandia międzynarodowych transferów danych do Stanów Zjednoczonych, co może oznaczać – w rzadkich i wyjątkowych przypadkach – uzyskanie dostępu do danych przez władze tego kraju w ramach prac dochodzeniowych i bezpieczeństwa narodowego. Jednak zgodnie z naszymi wysokimi standardami przestrzegania przepisów dotyczących prywatności informujemy Cię, że pomiędzy Google Irlandia a Stanami Zjednoczonymi podpisywane są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w dniu 4 czerwca 2021 r. jako mechanizm gwarancyjny uznany przez RODO mający na celu zachowanie bezpieczeństwa danych, które mogą być przedmiotem międzynarodowego transferu. Z naszej strony podejmujemy dodatkowe środki mające na celu ochronę poufności oraz prawdziwości informacji o charakterze osobowym.

 

W poniższej tabeli znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie tego typu:

 

WŁAŚCICIEL

NAZWA

CEL (OPIS)

CZAS TRWANIA / OKRES WAŻNOŚCI

betechwithsantander.com

_ga

Ta nazwa pliku cookie jest związana z Google Universal Analytics, który jest znaczącą aktualizacją najczęściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii w raportach analitycznych witryny. Domyślnie jest ustawiony tak, aby wygasał po 2 latach, choć może to być modyfikowane przez właścicieli witryn.

Trwały – 730 dni

betechwithsantander.com

_gat_UA-

Jest to „szablonowy” plik cookie ustawiony przez Google Analytics. Element szablonu w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, której dotyczy. W rzeczywistości jest to wariant pliku cookie _gat, który służy do ograniczenia ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu.

Trwały – 0 dni

betechwithsantander.com

_gid

Ta nazwa pliku cookie jest związana z Google Universal Analytics. W rzeczywistości jest to nowy plik cookie i od wiosny 2017 roku nie ma żadnych informacji na ten temat od Google. Przechowuje on i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzonej strony.

Trwały – 1 dzień

 

 

5.     Jaka jest podstawa prawna użytkowania plików cookie?

Z wyjątkiem technicznych i ściśle niezbędnych plików cookie, które nie wymagają świadomej zgody Użytkownika na ich użycie, Wydawca będzie umieszczał pliki cookie na urządzeniach Użytkownika tylko za jego świadomą zgodą. W tym zakresie zgoda może być wyrażona poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie pliki cookie” lub poprzez skonfigurowanie tych, na które użytkownik dobrowolnie decyduje się wyrazić zgodę, poprzez panel konfiguracji plików cookie udostępniany przez Wydawcę podczas pierwszej wizyty Użytkownika w witrynie lub w Aplikacji.

 

 

6.     Czy można wycofać swoją zgodę?

Po zainstalowaniu plików cookie użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę i usunąć te pliki. W tym celu może:

• Użyć opcji ustawień treści i prywatności dostępnych w przeglądarce, której używa podczas przeglądania stron internetowych. . Na przykład w zależności od typu przeglądarki, z której korzysta użytkownik, procedura wycofania i usunięcia plików cookie może przebiegać następująco:

-          Firefox: http://support.mozilla.org/

-          Internet/Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es

-          Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

-          Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

-          Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 

• Ponownie skonfigurować zaakceptowane pliki cookie poprzez panel konfiguracji plików cookie, ‌który Wydawca udostępnia przez cały czas i do którego można przejść za pomocą tego linku:

 

 

 

7.      Aktualizacja Zasad dotyczących plików cookie i kontakt

Niniejsze Zasady dotyczące plików cookie mogą ulegać zmianom w zależności od stosowanych plików cookie. W przypadku włączenia nowych typów plików cookie, dla których wymagana jest świadoma zgoda, Wydawca należycie poinformuje o tym Użytkownika i wystąpi o zgodę.

Bez uszczerbku dla postanowień poprzedniego akapitu Wydawca Witryny zaleca zapoznawanie się z niniejszymi zasadami każdorazowo podczas dostępu do naszej Witryny, aby mieć odpowiednią wiedzę na temat tego, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie, a także być świadomość wszelkich zmian dotyczących typu gromadzonych danych.

Jeśli Użytkownik chce zadać pytanie na temat Zasad dotyczących plików cookie Portalu, może skontaktować się z Wydawcą pod poniższym adresem:  globaltocomms@gruposantander.com podając w temacie „Zasady dotyczące plików cookie”.