Komunikat prawny

 

REGULAMIN

Ta witryna jest własnością Banco Santander S.A. (dalej „Bank Santander”), podmiotu zarejestrowanego w Banco de España pod numerem 0049, z siedzibą pod adresem Santander, Paseo de Pereda, 9-12, o numerze NIF A-39000013, wpisanego do Rejestru handlowego Santander, arkusz 286, strona 64, Księga spółek nr 5, wpis nr 1.

 

 

Warunki korzystania z Witryny

Uważnie przeczytaj poniższe warunki korzystania z Witryny („Warunki korzystania z Witryny”). Użytkownicy Witryny powinni zawsze przestrzegać tych warunków. Poprzez uzyskanie dostępu i korzystanie z tej Witryny i którejkolwiek z jej stron (dalej „Witryny”) stajesz się jej użytkownikiem i automatycznie akceptujesz niniejsze Warunki korzystania z Witryny. Warunki korzystania z Witryny, Komunikat prawy, Polityka prywatności oraz Zasady dotyczące plików cookie łącznie stanowią warunki, którym podlega korzystanie z tej publicznie dostępnej Witryny.

 

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Witryny zgodnie z aktualnym prawem, w dobrej wierze i w zgodzie z porządkiem publicznym. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie używać tej Witryny w celu dokonania oszustwa poprzez działania mogące zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom Banku Santander; że nie uszkodzi, nie zdezaktywuje ani nie przeciąży Witryny; nie utrudni ani nie pogorszy jej normalnego funkcjonowania ani korzystania z niej w jakikolwiek sposób.

 

Informujemy Użytkownika, że w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia integralności treści lub zobowiązań zawartych w Warunkach korzystania z Witryny Bank Santander zastrzega sobie prawo do zredukowania, ograniczenia, zawieszenia lub odebrania Użytkownikowi dostępu do Witryny, podejmując w tym celu dowolne konieczne środki techniczne.

 

Bank Santander zastrzega sobie również prawo do aktualizowania, modyfikowania lub usuwania informacji zawartych w Witrynie, w tym treści i/lub informacji, które ona zawiera; oraz zawieszenia, usunięcia, zakończenia, zredukowania, ograniczenia lub wycofania zgody na dostęp do informacji, linków lub informacji uzyskiwanych w Witrynie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. W szczególności Bank Santander zastrzega sobie prawo do usuwania, redukowania lub ograniczania dostępu do Witryny z uwagi na problemy techniczne wywołane okolicznościami nieleżącymi po stronie Banku Santander, które w opinii Banku Santander obniżają lub usuwająpoziom bezpieczeństwa lub wymogi przyjęte w celu właściwego działania Witryny bądź im zagrażają.

 

 

Treść

Mimo że Bank Santander uzyskuje informacje i materiały zawarte w Witrynie ze źródeł wiarygodnych i podejmuje rozsądne środki, aby zapewnić ich poprawność, nie może gwarantować, że te dane i informacje są dokładne, pełne ani aktualne, dlatego nie powinny być za takie uznawane. Bank Santander wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z błędów lub niekompletności informacji zawartych na stronach tej Witryny.

 

Bank Santander nie bierze odpowiedzialności za informacje zawarte w Witrynie, które nie spełniają oczekiwań jej Użytkowników, ani za opinie i komentarze, które mogą pojawić się w Witrynie lub zostać dodane przez poszczególnych Użytkowników.

 

Użytkownik nie może usuwać, zastępować lub zmieniać żadnych urządzeń ani systemów ochrony lub bezpieczeństwa zainstalowanych w Witrynie ani nimi manipulować.

 

Informacje zawarte w Witrynie mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią rekomendacji. W związku z tym nie należy ich interpretować jako porad prawnych, podatkowych, finansowych, inwestycyjnych ani technicznych; uznawać za oferty Banku Santander ani za zalecane transakcje lub operacje; ani w żaden sposób używać ich jako podstawy do podejmowania decyzji. Bank Santander nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tej Witrynie i, w tym znaczeniu, informacje te podlegają prawu obowiązującemu w Hiszpanii, a zatem nie są one przeznaczone do tego, aby użytkownicy działający w innych jurysdykcjach mogli wymagać spełniania innych wymogów dotyczących rozpowszechniania lub publikacji informacji znajdujących się w tej Witrynie.

 

Bank Santander nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody, uszczerbek, stratę, roszczenia ani koszty niezależnie od tego, czy wynikają one z korzystania z Witryny; z informacji w niej zawartych lub informacji do których można uzyskać dostęp przez tę Witrynę; są skutkiem działania wirusa, błędów w działaniu lub przerw w usłudze lub przesyle, błędów połączenia lub każdego innego wykorzystania Witryny, czy to poprzez połączenie bezpośrednie, przez link z innego miejsca czy w inny sposób.

 

 

Linki

Bank Santander nie bierze odpowiedzialności za zewnętrzne strony internetowe, do których można uzyskać dostęp poprzez linki, ani za żadne treści udostępnione przez podmioty zewnętrzne. Wyłącznie Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko za każdy przypadek skorzystania z linku zewnętrznego lub dostępu do zewnętrznej strony internetowej. Bank Santander nie zaleca ani nie gwarantuje informacji uzyskanych przez jakikolwiek link i nie bierze żadnej odpowiedzialności za stratę, szkodę ani uszczerbek, które wynikają ze skorzystania lub niewłaściwego skorzystania z linku lub jakiejkolwiek informacji uzyskanej w tej sposób, w tym z linków i witryn zewnętrznych; ani za przerwy w usłudze lub dostępie; ani za żadną próbę skorzystania lub niewłaściwego skorzystania z linku w celu uzyskania dostępu do Witryny lub informacji z innych witryn poprzez Witrynę.

 

Bank Santander nie bierze odpowiedzialności za zewnętrzne strony internetowe, do których można uzyskać dostęp poprzez linki, ani za żadne treści udostępnione przez podmioty zewnętrzne. Wyłącznie Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko za każdy przypadek skorzystania z linku zewnętrznego lub dostępu do zewnętrznej strony internetowej.

 

 

Własność intelektualna i przemysłowa

O ile nie określono inaczej, Bank Santander i/lub jego licencjodawcy są właścicielami i posiadaczami praw własności intelektualnej i przemysłowej do użytkowania i powielania tej Witryny, jej stron, ekranów, informacji w nich zawartych, wyglądu, struktury, projektu, kodu źródłowego, archiwów nagrań dźwiękowych i oprogramowania. Wszystkie nazwy, projekty i/lub logotypy znajdujące się w tej Witrynie są odpowiednio zarejestrowane i stanowią własność Banku Santander i/lub jego licencjodawców. Ich każde niewłaściwe użycie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich prawowici właściciele lub posiadacze praw będzie ścigane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

 

Korzystanie z Witryny przez Użytkownika nie implikuje cesji ani przeniesienia żadnego prawa własności intelektualnej ani przemysłowej do tej Witryny, jej zawartości i/lub znaków ani innych wyróżniających oznaczeń Banku Santander lub innych należących do podmiotów zewnętrznych. Wyraźnie zabrania się powielania, kopiowania, publicznego udostępniania, przekształcania, wyodrębniania, ponownego wykorzystywania, dystrybucji, cedowania lub przenoszenia, modyfikowania, zmiany lub usuwania informacji, treści i/lub znaków albo wyróżniających oznaczeń Banku Santander lub należących do podmiotów zewnętrznych włączonych do tej Witryny, a także powielania, dystrybucji i publicznego udostępniania całości lub części zawartości Witryny w celach komercyjnych, chyba że za zgodą Banku Santander lub w przypadkach dozwolonych przez prawo. 

 

 

Korzystanie z plików cookie

Ta Witryna korzysta z technologii zwanej plikami cookie. Korzystanie z plików cookie przez Bank Santander jest regulowane przez jej Zasady ochrony plików cookie.

 

 

Obowiązujące prawo

Niniejszy regulamin podlegać będzie przepisom i prawu hiszpańskiemu.

© Banco Santander Wszystkie prawa zastrzeżone